• Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku
 • „Jak unikać dymu tytoniowego” na podstawie historyjki o Dinusiu
 • Konkurs Diecezjalny (etap szkolny) w związku z nawiedzeniem naszej Diecezji Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej
 • Rodzina, która jest RADOŚCIĄ
 • Bursowa Familiada
 • Bal karnawałowy
 • 26 Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły”
 • XI Gala Sportowca Olimpiad Specjalnych w Borzęciczkach
 • „Świąteczne i zimowe znaki migowe”
 • Konkurs pt. „Bombka sensoryczna”
 • Idziemy z pokłonem
 • Kartki Pamięci – Trwajcie….