• Aniołkowe Granie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku