• Nagrody Starosty Powiatu Tureckiego dla naszych uczniów!