• „Kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”