• „Cała Polska maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów”
  • Konkurs logopedyczny – „Łamańce językowe”
  • Poranny Krąg – stymulacja polisensoryczna – Wiosna