• Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile 2022”
  • Najpiękniejszy stroik wielkanocny
  • Impresje plastyczno-muzyczne w Rychwale
  • Wyjście na kręgle
  • VI WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHAETRA