• Warsztaty sensoryczne
  • Wycieczka do Muzeum Miasta Turku im. J .Mehoffera
  • Dzień Jeża