• Poranny Krąg- stymulacja polisensoryczna- Jesień
  • Dzień Edukacji Narodowej