• Święto pieczonego ziemniaka – inaczej
  • Konkurs na najładniejszą kukiełkę
  • Wielka Zbiórka Książek