• Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19