• „Sprzątanie świata”
  • Spotkania z rodzicami
  • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19
  • Życzenia Samorządu Powiatu Tureckiego