• Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem