• Edukacja w powiecie tureckim oparta na innowacji
  • Wycieczka do wioski indiańskiej