• III Powiatowa Konferencja na temat „Prawidłowe żywienie dzieci z autyzmem”