• Kolejny sukces Makuszaków na Festiwalu Szkolnym „Plama”