• III Ogólnopolska Olimpiada Ekonomiczna SKO w Kole