• Udział w największej lekcji aerobiku
  • Znam zasady savoir-vivre!
  • Turniej Burs Szkolnych i Internatów KONIN 2018
  • Sprzątanie Świata 2018 „ Akcja segregacja! 2 x więcej 2 x częściej ”