• IX Międzyośrodkowa Olimpiada Matematyczno – Przyrodnicza pod hasłem „W głowie myśli ul”