• Program ekologiczny „Przyjaciele przyrody”
  • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
  • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”
  • Międzynarodowy Projekt edukacyjny pt.: „Kreatywne prace plastyczne”
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt.: „Zabawa sztuką”