• Innowacja Pedagogiczna „Wpływ alternatywnej metody jaką jest Dogoterapia na rozwój dziecka z autyzmem”
  • Innowacja Pedagogiczna „Myślenie kombinatoryczne i twórcze na zajęciach rozwijających kreatywność”
  • Innowacja pedagogiczna „Język obcy nie jest mi obcy”
  • Innowacja Pedagogiczna „Od niteczki do krajeczki – nowoczesne oblicze krajki”