• Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
  • Apel COVID-19
  • Informacja dyrektora – praca SOSW od 18 stycznia 2021
  • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID 19
  • Podejrzenie wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CooV-2 – sposób postępowania