• Światowy Dzień Zdrowia 2023
 • Drzwi Otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku
 • Wycieczka do „Zagrody Olszówka”
 • Konkurs logopedyczny „Łamańce językowe”
 • Warsztaty sensoryczne pt. „Tęczowa sensoryka”
 • Turnus rehabilitacyjny w Sianożętach
 • Wycieczka do Oporowa i Łęczycy
 • Kształtowanie kompetencji pozwalających unikać substancji psychoaktywnych
 • Giga Laurka dla Strażników Lasów
 • Głośne Czytanie
 • Tydzień Bibliotek
 • Wycieczka do Borysewa
 • Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych
 • ,,Magia języka migowego w rysunku”
 • AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA „ŻONKILE”
 • Konkurs „Zobaczyć świat z innej strony…”
 • Wycieczka do Torunia
 • Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
 • Tydzień Promocji Zdrowia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
 • Nasza RADOŚĆ