• Profilaktyka mnie dotyka
 • Promocja Bursy Szkolnej
 • „Lepiej jest codziennie dawać, niż nigdy dostawać”
 • Turniej Burs Szkolnych i Internatów w Turku „Kocham Cię, Polsko”
 • Absolwenci 2018
 • Chłopcy z Bursy znają swoje koleżanki
 • IV Turniej Sportowy FIFA 2018
 • „Mądra Bursa czyta”
 • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 • Bezpieczne ferie
 • Nie bądź bierny! Naucz się i pomagaj!
 • IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
 • Niech żyje Bal ! Bo to życie, to bal jest nad bale!
 • Lepszy świat
 • Pomaluj mój świat
 • Szukamy autorytetów
 • Wieczór wigilijny w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku
 • Radosne kolędowanie
 • Bezpieczeństwo w Sieci
 • Konkursy świąteczne