• Działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych narkotyków”
  • Profilaktyka palenia tytoniu
  • Bieg po zdrowie
  • Ars czyli jak dbać o miłość
  • Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny
  • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
  • Znajdź właściwe rozwiązanie
  • Nie pal przy mnie proszę