• Kokoszki spod igły i nitki
 • Głośne czytanie
 • MATP w Koninie
 • Pożegnanie maturzystów
 • Harcerskie Spotkanie z Książką
 • Sport na wesoło
 • Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
 • Tydzień Promocji Zdrowia
 • Niebieski Happening
 • III Powiatowa Konferencja na temat „Prawidłowe żywienie dzieci z autyzmem”
 • Wyjazdowy turniej burs szkolnych i internatów
 • Powitanie Bartosza – Mistrza Olimpijskiego
 • Gratulacje i życzenia w Starostwie Powiatowym w Turku
 • Pomocna dłoń
 • Talent i pasje wychowanków bursy
 • Zajęcia warsztatowe w Muzeum Miasta Turku w ramach zajęć kształtujących kreatywność
 • Zajęcia z rękodzieła w Muzeum Miasta Turku
 • Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU
 • Nasi olimpijczycy już są w Polsce.
 • Powitanie Olimpijczyka i trenerki